Společné televizní a satelitní rozvody

Provádíme rekonstrukce anténních systémů včetně přizpůsobení anténního rozvodu pro budoucí digitální vysílání.

Rekonstrukce spočívají v kontrole stávajících anténních rozvodů, případné výměně kabelového vedení a anténního systému včetně dodání nových domovních stanic.

Pro společenství vlastníků bytových jednotek provádíme revize elektrických rozvodů a spotřebičů, které vyplývají pro každé společenství ze zákona.

Dále provádíme montáže satelitních přijímačů včetně kompletního dodání satelitních komponentů (satelitní přijímače, paraboly, držáky, stožáry, satelitní karty Skylink).